Cennik usług wykonywanych przez PBA Nieruchomości.

CENNIK ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługa oparta jest na podpisanej umowie pomiędzy BPA Nieruchomości a Zlecającym polegającej na wyszukaniu odpowiedniej nieruchomości – kupno – sprzedaż – wynajmem, najem, dzierżawa lub innej czynności związanej z rynkiem nieruchomości. Jest to umowa skutku, tj. wynagrodzenie dla PBA Nieruchomości wymagane jest w momencie skutecznego skojarzenia Zlecającego z osobą trzecią. Skuteczność usługi ma miejsce w momencie podpisania notarialnej umowy kupna lub sprzedaży względnie najmu, wynajmu czy dzierżawy pomiędzy Zlecającym a osobom trzecią wskazaną przez PBA Nieruchomości. Za swoją skuteczną czynność PBA Nieruchomości pobiera stosowne wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury VAT i dostarczonej Zlecającemu.
W przypadku sprzedaży lub wynajmu PBA Nieruchomości pobiera wynagrodzenie w standardowej wysokości 4% wartości netto sprzedanej lub zakupionej nieruchomości powiększonej o wartość podatku VAT (obecnie jest to 23% wartości netto). Wynagrodzenie o którym mowa wyżej może ulec zmianie w przypadku wykonania czynności ograniczonych lub wymagających większego zaangażowania. Odstępstwa od wynagrodzenie standardowego są każdorazowo ustalane ze Stroną Zlecającą w formie zapisu w umowie pomiędzy Stronami.
W przypadku wynajmu, najmu lub dzierżawy PBA Nieruchomości pobiera wynagrodzenie w standardowej wysokości 100% jednomiesięcznego czynszu powiększonego o wartość podatku VAT (obecnie jest to 23% wartości netto). W przypadkach szczególnych, podpisania umowy wynajmu, najmu lub dzierżawy na okres powyżej 5 lat PBA Nieruchomości pobiera wynagrodzenie w wysokości dwukrotnego czynszu najmu wartość podatku VAT (obecnie jest to 23% wartości netto).
Wyżej opisane wynagrodzenia podlegają indywidualnym obustronnym negocjacjom.

KILKA UWAG DO ZLECAJĄCEGO, KTÓRY ZDECYDOWAŁ SIĘ SPRZEDAĆ lub WYNAJĄĆ SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ:
1.   Zastanów się, czy na pewno chcesz ją sprzedać/wynająć?
2.   Czy decyzja jest uzgodniona ze swoimi współwłaścicielami?
3.   Czy znasz aktualny stan prawny swojej nieruchomości?
4.   Jaką chcesz podpisać umowę pośrednictwa – na wyłączność, otwartą?
5.   Czy wiesz, że musisz zapłacić wynagrodzenie dla PBA Nieruchomości?

Gdy już to wszystko wiesz, musisz zdawać sobie sprawę, że pośrednik dokona oględzin Twojej nieruchomości, sporządzi dokumentację opisową i fotograficzną. Poprosi o dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy pośrednictwa. Wykaz dokumentów w zależności od rodzaju nieruchomości zostanie Tobie przez niego przedłożony.
Podobnie ma się sprawa z zakupem lub najmem, dzierżawą nieruchomości. Tu musisz zadać sobie dodatkowo pytania:
1.   Czy na pewno chcesz ją kupić, nająć czy wydzierżawić?
2.   Czy uzgodniłeś swą decyzję w przypadku gdy jesteś współwłaścicielem?
3.   Czy znasz szacunkowa wartość którą możesz przeznaczyć na zakup nieruchomości?
4.   Czy znasz swoje możliwości w przypadku wspomożenia się kredytem, luz kupić ją w leasingu?
5.   Czy wiesz ile możesz wydać na najem nieruchomości?

Kiedy już będziesz miał pełną wiedzę o nabyciu nieruchomości zadzwoń do nas i ustal z nami warunki współpracy. Po podpisaniu umowy z PBA Nieruchomości i ścisłym określeniu czego i na jakich warunkach oczekujesz od nabycia nieruchomości kończy się Twoja praca w poszukiwaniach. Teraz my przejmujemy działania i zgodnie z wytycznymi przystępujemy do poszukiwań potencjalnego nabywcy, który zdecyduje się na zakup lun wynajem Twojej nieruchomości. Względnie rozpoczynamy poszukiwania nieruchomości dla Ciebie. W obu przypadkach zostajesz powiadamiany o naszych poszukiwaniach prezentując także szczegóły ofert popytowych jaki i podażowych mogących Ciebie zainteresować. Zapewniamy, że potrafimy to doskonale robić, bowiem nasze ponad 20-to letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych upoważnia nas do takiego oświadczenia. Przy okazji zobacz naszą historię.
Ponadto wykonujemy na zlecenie pełne opracowania rentowności zakupu, wynajmu nieruchomości oraz opłacalności inwestowania w nieruchomości pod przyszły wynajmem czy sprzedaż. Szacujemy wartość nieruchomości. Koszty opracowania uzgadniamy każdorazowo ze Zleceniodawcą.

                                                               Zapraszamy do współpracy:
                                                                 Andrzej Kozłowski
                                                           Doradca Rynku Nieruchomości Komercyjnych